Diplom Årets arrangör 2020

Kund: Folkets Hus och Parker / Uppdrag: Kulturdagarna 2020

Önskemål

Utmärkelsen går till en medlemsarrangör som på ett inspirerande, utvecklande och strategiskt sätt arrangerar kulturupplevelser för publik och besökare på orten inom scen- och/eller bildkonst.

Årets Arrangör ersätter det tidigare stipendiet Årets Konstarrangör – och nytt diplom ska formges.

Form, färg och typsnitt hämtas från Folkets Hus och Parkers grafiska profil.

Process & Resultat

Jag tittade på de tidigare utmärkelserna – utvecklade det som var bra och tänkte nytt kring det andra.

Dekoren i bakgrunden skapade jag med ”virvlarna” som finns i Folkets Hus och Parker-logotypen. 

Även färgerna hämtade jag här; energisk orange och sval mörkturkos i kombination med vit text.

Typsnitten jag valde är stabila Brandon Grotesque och den dynamiskt slängiga Viktor Script.

Och piffade till allt med ett diskret vågigt dekorelement – som återfinns i den grafiska profilen.