Finansiell kommunikation för SKB

Kund: Norr Agency / Uppdrag: Grafisk form och original årsredovisning (2015-2019)

Önskemål, Process & Resultat

Vi inledde samarbetet med Norr Agency våren 2015 under lite panikartade former. Den frilansande formgivare som åtagit sig uppdraget att ta hand om originalet för årsredovisningen för SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) och bakvagnens alla tabeller samt diagram, klarade inte av uppgiften!

Då rycker vi* in och ”räddar baconet” som man säger.
Här kom vår långa erfarenhet av årsredovisningsproduktion till nytta, vi såg till att allt kom på rätt plats och i rätt form.

Vi fortsatte samarbetet med Norr Agency fram till och med 2019 (ÅR 2018) – sedan kunde formgivarna på Norr Agency själva ta hand om hela årsredovisningen (efter en snabbkurs i Illustrators diagramfunktioner).

* Jag och kollegan Monika Moravcsik, i det gemensamma bolaget BullhoundMedia AB (2011-2018). Under dessa år gjorde vi form & original inom finansiell kommunikation även för bl a Bure Equity och Aberdeen Standard Investments.