Grafisk form och finansiell kommunikation

Kund: Korp Kommunikation AB* / Uppdrag: Formgivning och originalproduktion

FunktionellForm har under många år skapat form för finansiell kommunikation.

 Mängder av diagram, text och tabeller sida upp och sida ner, siffror, siffror, siffror… men också innehåll som ska nå fram till läsaren och ett bolags varumärke som ska vårdas och stärkas. Det handlar om bildval, färgpaletter för diagram, typsnittsval anpassat för läsbarhet i tabeller – och att skapa en layout som lockar till läsning.


Sommaren 2021 fick jag frågan om jag ville göra form och original för Korp Kommunikation AB, och sedan november 2021 så finns jag med som underkonsult.

*Fr o m 1 september 2023 är Korp Kommunikation AB en del av Paues Åberg Communications AB, och jag har fått förnyat förtroende – och mitt underkonsult-uppdrag fortsätter!

Här syns exempel på projekt jag har varit en del av under 2021; Viva Wine Group AB med årsredovisning (original bakvagn) och delårsrapport (form o original) samt årsrapport för Barncancerfonden (form och original).

Det Paues Åberg Communications producerar blir ibland en trycksak, men oftast en digital produkt; t ex en pdf med interaktiva delar.

Klicka här och läs mer om all den kompetens som finns hos Paues Åberg Communications AB.