Utbudskataloger

Folkets Hus och Parker Kulturdagen 2021 och 2022

Önskemål & Resultat

Utbudskatalogen tas fram inför varje år och innehåller allt utbud som erbjuds för Folkets Hus och Parker; Konst och Scen.

Inför Kulturdagen 2021 så var förhållande speciella. Vi var mitt i en pandemi, skulle vi träffas så fick det bli digitalt. Därför gjorde vi utbudskatalogen enklare, eventet skulle ju ske digitalt, och vi inte visste om det skulle bli en tryckt katalog eller om den bara skulle finnas digitalt (som pdf-filer). Layouten behöver ju ändå göras – alla föreställningar, utställningar och annat ska ju presenteras! Alla planerade framföranden och utställningar ska självklart genomföras, med hänsyn tagen till rådande restriktioner och rekommendationer.

Inför Kulturdagen 2022 så var läget ett annat. Äntligen kunde vi träffas på riktigt igen! Layouten för att presentera allt gjordes, och den här gången så tänkte vi både tryck och digitalt.

Till Kulturdagen 2022 fick jag även uppdraget att ta fram en logotyp (symbol). Här kan du se resultatet och läsa om den kreativa processen!