Infografik hållbar flytt och avveckling

Kund: ICM / Uppdrag: Hållbar avveckling & flytt 2014

Önskemål

Infografik är att visualisera ett förlopp, en process eller en idé på ett pedagogiskt, lättillgängligt och tilltalande sätt. Självklart görs allt i linje med varumärke och grafisk profil.


Att flytta ett företags huvudkontor från en plats till en annan, och samtidigt uppdatera inredning och utrustning. Inte en liten sak.

Hur förklarar man enkelt de många moment som ingår och alla nödvändiga steg på vägen?

Kan man dessutom visa hur allt gjordes med ett hållbarhetsfokus – enkelt visa allt som återanvändes, återvanns, såldes och skänktes?

Process & Resultat

Det blev många möten, många skisser, en snabbkurs i logistikprocesser (för mig) samt en djupdykning i ICMs grafiska profilmanual.

Slutresultatet? En storskalig infografik som överskådligt visar alltihop; både processen och alla resultat och vinster.

Den färdiga infografiken är 250 cm bred.
Alla illustrationer och grafer är mitt verk – förutom ekorren = del av logotypen för för uppdragsgivaren ICM (2014).

Här kan du se den i stor skala.

funktionellform infografik hallbar bankflytt icm detalj