Grafisk form Kulturdagarna 2018

Kund: Folkets Hus och Parker / Uppdrag: Kulturdagarna 2018

Önskemål

”Kulturdagarna” är ett arrangemang som samlar hela Sveriges Folkets Hus och Parker – för att lansera kommande års utbud av Konst och Scen, ett tillfälle för alla att träffas, utbilda sig och nätverka.

Varje år har ett tema, 2018 var det ”Stolt historia, ljus framtid” och arrangemanget ägde rum i Malmö.

Önskemål: Ta fram en symbol/illustration på temat.
Symbolen/illustrationen ska passa in i Folkets Hus och Parkers grafiska profil.
Den ska användas överallt; i tryck och på webb/sociala media.

Layout av trycksaker och produktion av digitalt material.

Process & Resultat

Färgvalet inspirerades av den grafiska profilen.
Formspråket hittade jag genom att bläddra i det stora arkiv (av alla möjliga affischer) som Folkets Hus och Parker har.
Typsnitten valde jag för att förmedla ”en lång historia bakåt (sedan 1893) och ett hoppfullt blickande in i framtiden” – med hjälp av nostalgi/retro-typsnitt (i svart) och ett modernt ”Landmark” (i vitt) – som ingår i den grafiska profilen.

Resultatet blev en illustration av sökarljus/strålkastare mot himlen ovanför Malmös skyline med temat i fokus.

Användes sedan som omslagsillustration i tryck för Inbjudan, Kulturdagarbladet (deltagarinfo för arrangemanget) och digitalt (för den egna webben, sociala media och e-post signatur).

Folkets Hus och Parker Kulturdagarna 2018

Utbudskatalog

Utbudskatalogen tas fram inför varje år och innehåller allt utbud som erbjuds för Folkets Hus och Parker; Konst och Scen.

Omslaget var en lite svår nöt att knäcka — hur visa det digra utbudet utan att det blir rörigt?

Vi gör ett collage! Nästan alla bilder som finns med i katalogen gjordes om från färg till svartvitt och pusslades ihop på omslagets fram- och baksida.

Inlagans layout och typografi följer tidigare års kataloger – med nya färger för året, baserat på grafiska profilen.