Grafisk form Kulturdagarna 2020

Kund: Folkets Hus och Parker / Uppdrag: Kulturdagarna 2020

Önskemål

”Kulturdagarna” är ett arrangemang som samlar hela Sveriges Folkets Hus och Parker – för att lansera kommande års utbud av Konst och Scen, ett tillfälle för alla att träffas, utbilda sig och nätverka.

Varje år har ett tema, 2020 var det ”Engagemang” och arrangemanget ägde rum i Motala.

Önskemål: Ta fram en symbol/illustration på temat.
Symbolen/illustrationen ska förmedla/förespråka: Mod, Lust och Drivkraft.
Den ska användas överallt; i tryck och på webb/sociala media.

Layout av trycksaker och produktion av digitalt material.

Process & Resultat

Färgvalet inspirerades av grafiska profilen och utvecklades i processen, från tanken ”är det inte dags för grönt?” till något helt annat.

Form/design blev en djupdykning i associationsarkivet (dvs min egen hjärna). Efter att först ha tagit med orden ”Engagemang, Mod, Lust och Drivkraft” som en del av illustrationen kändes det efter några vändor onödigt. Istället fick alla ord symboliseras av ELDEN. Brinnande engagemang, hjärtligt mod och lust och en värmande drivkraft. En lägereld att samlas kring.

Typsnitten hittade jag i den grafiska profilen – gillade kontrasten mellan kompakt Brandon Grotesque och en pinnsmal Knockout.

Resultatet blev en lägereld med hjärta. Strålande, värmande och engagerande. Mot en bakgrund av mörkt röd så kombinerades illustration och text i både liggande och stående varianter.

Användes sedan som omslagsillustration i tryck för Inbjudan, Kulturdagarbladet (deltagarinfo för arrangemanget) och digitalt (för den egna webben, sociala media och e-post signatur).

Folkets Hus och Parker Kulturdagarna 2020

Utbudskatalog

Utbudskatalogen tas fram inför varje år och innehåller allt utbud som erbjuds för Folkets Hus och Parker; Konst och Scen.

Omslaget gjordes även i år som ett collage — why change a winning team?!

Liksom tidigare år omvandlades nästan alla bilder som finns med i katalogen från färg till svartvitt, och pusslades ihop på omslagets fram- och baksida.