Logotyp Elaria

Kund: Erika Hammarberg / Uppdrag: Logotyp för nystartad orkester

Önskemål

Erika Hammarberg och Lina Lövstrand startar 2018 en jazzorkester, som från början medvetet jobbar med jämställdhet på alla poster i orkestern. Helt nytt på den svenska jazzmarknaden. Med kvinnlig ledare och kompositör. De spelar nykomponerad orkestral jazz med musikalisk kvalitet, glädje och wow!

Elaria Orchestra belönades i december 2020 med utmärkelsen ”Impra Guld”!

Elaria orchestra utmärker sig som en jämställd grupp på den, i övrigt väldigt mansdominerade, svenska storbandsscenen. Erika Hammarberg och Lina Lövstrand driver gruppen som en tydlig, medveten satsning för att synliggöra kvinnliga professionella jazzmusiker, samtidigt som de förser jazz-Sverige med ett storband där musiker, oberoende av kön får en plattform för att spela tillsammans, jämställt och på lika villkor. Både vad gäller det fasta bandet och de tillfälliga gästerna har det sedan starten 2018 funnits ett tydligt jämställdhetsfokus.

Elaria Orchestra är inte bara ett tillfälligt projekt utan har stor möjlighet att fortsätta påverka den svenska jazzscenen. Drivkrafter som Elaria Orchestra är ett viktigt element inom den utövande sektorn av musiklivet, något som är väl värt att uppmärksamma. De nyttjar de verktyg de har i egenskap av professionella musiker till att omfärga en traditionell mansdominerad musikgenre.

Process & Resultat

Jag började – som alltid – med att Erika och Lina fick fylla i en ”basic brief”, för att börja tänka i banorna ”hur vill vi uppfattas och vad ska de som ser vår logo tänka och förvänta sig?”. Jag tog alla svar och alla intryck från det workshop-möte vi hade och började associera. Jag lyssnade på musik som Erika tipsat om och några av hennes kompositioner – och presenterade sedan mina tankar i form av skisser. Till sist landade vi i den logo som du ser här. Kraftfull men elegant, klassisk men också lite jazzig… och GULD ska det vara förstås, högklassigt förpackat.