Logotyp UNGiKÖR Ungdomsrådet

Kund: UNGiKÖR, Sveriges barn- och ungdomskörer / Uppdrag: Logotypdesign för Ungdomsrådet (2021)

Önskemål & Process

”Ungdomsrådet” som är en del av UNGiKÖR – Sveriges barn- och ungdomskörer – behöver få en tydligare identitet, som en viktig del av UNGiKÖRs rikstäckande verksamhet.


Vi startar här: Logotypen för UNGiKÖR med symbol (blomma) och namnet ”UNGiKÖR”.

Och landar här: En grodd som symboliserar nytt liv, ungdom och utveckling.

”Grodden” är skapad utifrån UiKs blomma och därigenom syns ett tydligt släktskap.

Text ”UNGiKÖR” med tagline ”Sveriges barn- och ungdomskörer” – precis som ”huvudlogotypen”  – samt ett avgränsande streck och texten ”UNGDOMSRÅDET”.

En minimanual (pdf) med riktlinjer för logotypanvändning, samt beskrivning av de olika varianterna och deras beståndsdelar, samt alla levererade format (för tryck och digitalt).