Logotyper DansSteget

Kund: Själ & Kropp Jill Taube AB / Uppdrag: Re-design av logotyp + design av nya logotyper (2017-2020)

Önskemål, Process & Resultat

Jill Taube är läkare, psykiatriker. Men också en dansfantast.
Sambandet mellan psykiskt välmående och fysisk aktivitet (dans!) är något som Jill benhårt propagerar för.
Det är inte bara kroppen som mår bra av att vi rör på oss – även själen dansar gärna!

Vårt uppdrag för Jill började redan 2016 med att reda ut vad Jill egentligen ville med alla sina verksamheter; föreläsningar/utbildningar (Själ & Kropp), dans (DansSteget) och skrivarkurser (Jill Taubes Veranda och Skrivstila).
Jag börjar med att berätta om arbetet med att ta fram logotypen för DansSteget.

2016  fanns två logotyper för ”Själ och Kropp” och för ”Danssteget” som en formgivare har tagit fram på uppdrag av Jill. De används på webbsida, visitkort, i annons och tryckt material.
De visar i val av färg och typsnitt att de har ett släktskap – vilket är bra.

Dock skulle ”Danssteget” behöva få samma uppbyggnad som ”Själ och Kropp”, dvs symbolen kan vara mer självständig och inte som idag – ersättning för bokstaven ”D” i ”Danssteget”, då det är otydligt och inkonsekvent.


FORM:
BILD 1
Såhär ser de ursprungliga logotyperna ut – grå och röd, med svart text.

BILD 2
Den nya logotypen för DansSteget ser ut så här:
Symbolen – Dansaren – flyttas ut från texten och blir en inledning till namnet, och kan även fungera helt fristående.
Jag väljer ett annat typsnitt och jobbar med Rotis SemiSans Regular. En- och tvåradig logotyp tas fram. Med och utan tagline.

FÄRG:
Från grått och rött till – knallrosa.
Starkt ceriserosa är Jills favoritfärg och matchar hennes energiska uttryck väldigt bra. Så logotypen fick byta färg – från sobert grått och rött till starkt ceriserosa och klassiskt svart.


BILD 3
DansSteget KONCEPT
tillkom då DansStegets verksamhet växte och fler dansledare behövde utbildas – och då behövdes en ny logotyp för att särskilja detta från dansverksamheten.
Med egen tagline som förtydligar.

Sedan tog Jill ytterligare ett steg och började med tränings- och återhämtningsresor till solen och värmen.
Då föddes ännu en logotyp: DansSteget SOL – med solig symbol och egen tagline. Vi tog också fram en  logotypvariant utan ”dansaren” för låta solen skina för sig själv.


BILD 4
Profilkläder och merch har tagits fram i omgångar – allt i den läckra och energiskt cerisrosa profilfärgen.