Jubileumslogotyp Folkets Hus och Parker

Kund: Folkets Hus och Parker

Önskemål

En stämpel/illustration/logo med texten ”Folkets Hus och Parker 125 år”.

Den ska användas i materialet till Kulturdagarna 2018 och i övriga trycksaker, på webbsidan, mejlsignaturer m m under hela året.

Den ska oftast synas tillsammans med den officiella Folkets Hus och Parker-logotypen, men även kunna presenteras separat.

Typsnitt, färger och designelement från den nya profilen ska ingå.

Process & Resultat

Form/design – ett jubileum associeras med historia, kvalitet, erkännande… en utmärkelse? En medalj? Som synes av skiss-utvecklingen (bild längst till höger) blev den runda medaljen en vinnare. Förenkla, förenkla, förenkla…

Typsnitt – botaniserade och provade mig fram med de typsnitt som ingår i den grafiska profilen. Valde till slut att komplettera med ett script-typsnitt för att tillföra dynamik och kontrast.

Färger – som skiss-utvecklingen visar gick vi från maxi till mini. Orange (från Folkets Hus och Parkers logotyp) och svart + vitt.
Less is more.