Grafisk design utställning

Kund: Folkets Hus och Parker / Uppdrag: utställning ”För en rimligare värld” 2021

Önskemål

Utställningen består av tre olika delar; ”pionjärtiden”, ”folkhemstiden” och ”1977 och fram till idag” och dessa tre ska ha sinsemellan olika uttryck, men ändå kännas igen som en och samma.
En symbol/illustration ska tas fram för att fungera som sammanlänkande. Själva utställningen består av tre mobila skåp, ett för varje del.

Färgpalett: Folkets Hus och Parkers grafiska profil ska finnas med, mer som inspiration än regel. Enda ”måste” är att Folkets Hus och Parkers petroleumblå färg ska finnas med i paletten.

Rubriktypsnittet ska locka blicken och förmedla utställningens känsla/bredd i tiden
Brödtexttypsnittet ska vara lättläsligt och tidlöst.

Symbol/Illustration:
utgå gärna från gamla fanor eller liknande,  skapa nytt i modern tappning!

Trycksak: utställningskatalog/affisch i ”kartvikningsformat” – med en dekorativ framsida (som fungerar att hänga upp som affisch på väggen) och en faktaspäckad baksida.
Den dekorativa framsidan: De 30 händelserna samlade i collage bildar en miniutställning.
Den faktaspäckade baksidan består av de tre olika tiderna (teman) med fakta om 30 utvalda viktiga händelser.

Bilder i olika format för webb/mobil ska också tas fram.

Process & Resultat

Jag började med att bläddra i det digra bland bildmaterial som jag fått tillgång till från Folkets Hus och Parker. Letade efter gamla fanor och affischer för att hitta form och uttryck.

Färgpaletten, som speglar de olika tidsperioderna, togs fram i samråd med utställningsproduktionen och kompletterades med eldigt rött och varmt gul.

Vad gäller utställningens typografi så provade jag mig fram och fastnade till slut för Macklin – som finns i många varianter, både sanserif och serif.

Symbolen för utställningen – där krävdes något mer kraftfullt, så där jobbade jag med Riya Black och Chillivorn Stamp (omarbetade av mig). Det senare återkommer även i de ”stämplar” som jag tog fram för varje tidsperiod.

Utmaningen låg i att skapa collage för varje tidsperiod, få plats med alla texter och lista ut hur layouten ska vara för att fungera som det var tänkt… inte helt enkelt, men oj så roligt!