Grafisk form Kulturdagarna 2023

Kund: Riksorganisationen Folkets Hus och Parker / Uppdrag: Kulturdagarna 2023

Önskemål, Process & Resultat

”Kulturdagarna” är ett arrangemang som samlar hela Sveriges Folkets Hus och Parker – för att lansera kommande års utbud av Konst och Scen, ett tillfälle för alla att träffas, utbilda sig och nätverka.

Varje år har ett tema, 2023 var det ”Arrangörskap” och arrangemanget ägde rum i Trollhättan.

Önskemål: Ta fram en symbol/illustration/logotyp på temat.
Logotypen ska användas överallt; i tryck och på webb/sociala media.

Process: Här kan du se och läsa om varför logotypen ser ut som den gör

Resultat: Logotypen användes sedan som omslagsillustration i tryck för Kulturdagarbladet (deltagarinfo för arrangemanget) och på Utbudskatalogen samt digitalt (för den egna webben, sociala media och e-post signatur).