CD-design Västra Aros Julespel

Kund: Pär Olofsson Music Records / Uppdrag: CD-skiva m booklet (2023)

Önskemål, Process & Resultat

I Västerås domkyrka finns en modern tradition sedan många år av en ”samling vid krubban”, riktad till familjer på julaftonsmorgon. På senare tid har detta utvecklats till ett regelrätt julspel med handling som gestaltar julevangeliet. Domkyrkokantor Eva-Marie Hopstadius har i samarbete med kompositören Pär Olofsson tagit fram ett nytt, genomkomponerat julspel med musik som ska kännas bekant, ”som om man hört den förut” och att verket ska kännas som en tradition redan vid uruppförandet.

Musikaliskt hämtar julspelet mycket lite inspiration från medeltiden utöver öppnings- och slutnumren. Recitationerna ackompanjeras av moderna klanger och tongångar, medan körnumren snarare låter som musikal eller som modern brittisk kyrkomusik à la John Rutter eller Bob Chilcott. Församlingen bjuds också att vara med i de klassiska julpsalmerna i traditionell tappning.

Noterna finns utgivna på Pär Olofsson Music Publishing (2019).


”Västra Aros Julespel” uppfördes första gången på Julafton 2019 i Västerås domkyrka.

2022 var det dags för julspelet att framföras i Oscars kyrka i Stockholm, under Pär Olofssons musikaliska ledning.

Inför den konserten skapade illustratören Magnus Fernström (MFDStudio), en illustration och ett uttryck som syntes på affischer och programblad. En kombination av traditionell julkänsla och med tydlig inspiration av Monty Pythons collage-stil (Terry Gilliam).

Under sommaren 2022 och våren 2023 hela verket in med orkester, kör, solister och recitatör/berättare.

Jag får i november 2023 i uppdrag att göra formen för CD-skivan. Självklart utgår jag från Magnus illustration när jag tar skapar omslag, CD-tryck och en 16-sidig booklet.

Jag använder de element som ingår i den ursprungliga illustrationen och gör nya kombinationer för att passa in i formen, t ex på CD-trycket.
I bookleten, bland recitatörens och berättarens texter och alla sångtexter, lägger jag in de fotografier som tas i samband med repetitionerna inför och under själva uppförandet i Oscars kyrka den 6 januari 2023.

Och den 6 januari 2024 så fylldes Oscars kyrka än en gång av ”Västra Aros Julespel” – en ny tradition född!

Musiken finns förstås även på Spotify


BILD 1:
Omslagets utsida, CD-skiva och framsida på broschyren (booklet).

BILD 2:
Omslagets insida med CD-skiva och broschyr på plats samt ett uppslag i broschyren (booklet) med texter och bilder.