Kommunikationskampanj för Björksätra

Kund: Kavat Vård AB / Uppdrag: Kampanj Björksätra 2019-2020

Önskemål

Önskemål: Ökad kännedom om Björksätra, ett av Kavat Vårds boenden, beläget i Sätra söder om Stockholm.

Process & Resultat

Genomgång av kommunikationen idag – vad saknas, vad behövs kompletteras och vad behöver uppdateras?

Hur hittar man Björksätra när man är ute och söker vård- och omsorgsboende? Många googlar, och därför behöver Björksätra synas där. Planering, produktion och publicering av inlägg på Björksätras nyskapade Google-sida ska genomföras.

Texterna får en ordentlig översyn, både innehåll och tonalitet behöver uppdateras.  Den egna webbsidans texter och alla de texter som finns på externa webbar, t ex kommunernas äldreomsorgsinfo och ”seniorval.se”.

Behov av nya bilder är stort, så därför planerar in en heldagsfotografering på Björksätra. Omgivningarna och byggnaden, lägenheter, gemensamma utrymmen, olika aktiviteter med boende och personal – fångade ögonblick från en dag på Björksätra.

Här kan du se mer av bilderna från fotograferingen och läsa om Björksätra.

Arbetsgrupp: Ewa Malmsten-Nordell, Fotof’ralla; fotografering och kreativt arbete, FunktionellForm Stockholm; kreativt arbete, produktionsplanering och produktionsledning, textarbete och grafisk form.

Bilderna visar fotograf Ewa Malmsten-Nordell i aktion i ett höstligt Sätra, och några av bilderna från fotograferingen samt ett collage av publicerade inlägg på Björksätras Google-sida; aktiviteter, utflykter (både korta och långa) och vardagsrutiner.