Logotyp Vision25

Kund: Folkets Hus och Parker / Uppdrag: Symbol/logotypdesign för Vision25 (2023)

Önskemål, Process & Resultat

Kunden vill ha en ”stämpel” likt den jag gjorde för 125-års-dagen (2018)

  •  svart/vitt
  • transparent (så att den kan infogas på bilder/bakgrunder)
  • Text: Vision 25
  • FolketsHus och Parkers logotyp med text (kvadratiska) ska ingå

BILD 1:

Kunden skickar med en bild som de använt när de pratar om ”Vision 25” – en bild med en tecknad väg som ringlar sig över sidan.
OK – det ska vara med någon slags väg, riktning, framåtrörelse…

BILD 2:
Jag börjar skissa och hittar andra sätt att få en rund form – strålar i form av prickar alt streck (som kan ses som en vägbana, utåt framåt).
Försöker kombinera siffrorna ”25” på ett bra sätt…
Skissar fram en ”25”-form bestående av vägbana… hm. Nu börjar jag närma mig.
Kunden ger feedback på att den varianten är bäst – men jag får lugna mig lite med typsnitten…

BILD 3:
Nu jobbar jag vidare med ”25”-formen, Folkets Hus och Parker -logotypen, typsnitt ur deras grafiska profil – och olika former för att rama in allt.

BILD 4:
Nu är vi nära – finlirsfix (göra en egen variant av texten ”VISION” med gemena ”i”, för att förtydliga vad det står (och undvika felläsningar).

BILD 5:
Slutlig version av logotypen/symbolen – i svart och i vitt.

BILD 6:
Så här ser den ut när den används!