Skivomslag för Sveriges Ungdomskör/Swedish Youth Choir

Kund: Sveriges barn- och ungdomskörer UNGiKÖR / Uppdrag: Skivomslag SVUK (2018, 2021)

Önskemål, Process & Resultat

Genre: nyskriven körmusik för blandade röster.


Sveriges Ungdomskör (SVUK) bedrivs inom ramen för UNGiKÖR.

Kören bygger på idén att det i Sverige – på samma sätt som i flertalet länder ute i Europa och resten av världen – ska finnas en nationell ungdomskör med representation av unga körsångare från hela landet.

2019 fick vi i uppdrag att ta fram omslaget till den inspelning som gjordes i samband med projektet ”A voice for humanity”.
Läs mer om projektet här.

2021 var det dags för en ny inspelning ”Lyssna till jorden”.
Läs mer om det projektet här.

Båda skivorna släpps endast digitalt (Spotify) – så omslaget består endast av en framsida, med uppgift att väcka nyfikenhet och lyssningslust.


BILD 1:
”A voice for humanity”

BILD 2:
”Lyssna till jorden”