Grafisk form Vision och strategiska mål

Kund: Folkets Hus och Parker / Uppdrag: Vision och strategiska mål 2018-2022

Önskemål

Trycksak/broschyr ”FolketsHus och Parker – visionsprogram”.

Visionsprogrammet sammanfattar Folkets Hus och Parkers utmaningar och mål de kommande fem åren.

Önskemål: Baserat på ett worddokument med texter skapas en layout enligt en tidigare producerad bok (”Nyckeln”)  160 x 200 mm.

Färgpaletten som används hämtas från FolketsHus och Parkers grafiska profilmanual och inspireras av tidigare nämnda ”Nyckeln”.

Process & Resultat

Arbetsmöte med kund, tillbaka till skrivbordet och skissa.

Mitt jobb blir enklare då det finns en grafisk profilmanual att utgå från. Och tydliga önskemål från kund. Samt inspirationsmaterial (i detta fall för färgvalet).

Då denna trycksak är avsett för internt bruk så väljer jag att inte visa några sidlayouter förutom omslagets framsida.

Men hur mina tankar och kreativa krumsprång ter sig i skissform syns nedan.

Här ses också embryot och de färdiga illustrationerna som jag skapade för att visualisera de olika delarna, samt skiss färdig symbol/logo.

En ny upplaga av Visionsprogrammet trycktes i november 2019 – i samband med det passade vi på att uppdatera inlagans layout.