Finansiell kommunikation

FunktionellForm har under många år skapat form för finansiell kommunikation.

Mängder av diagram, text och tabeller sida upp och sida ner, siffror, siffror, siffror… men också innehåll som ska nå fram till läsaren och ett bolags varumärke som ska vårdas och stärkas. Det handlar om bildval, färgpaletter för diagram, typsnittsval anpassat för läsbarhet i tabeller – och att skapa en layout som lockar till läsning.

Jag har jobbat med årsredovisningar och delårsrapporter för bl a IT-bolag och börsnoterade företag (som anställd på byrå och som delägare av Bullhound Media AB) och för SKB Stockholms Kooperativa Bostadsförening (som underkonsult till Norr Agency, 2015-2019).

Sedan 2021 har jag förtroendet att vara underkonsult hos Korp Kommunikation AB där jag jobbar med olika formgivningsuppdrag.