Skivomslag

Att skapa form för musik är speciellt.
Skivomslagets framsida ska designas så att det väcker nyfikenhet och lockar till lyssning, insidan ska presentera musiken, musikerna – och helheten ska stämma överens med hur musiken låter…

Jag har gjort traditionella skivomslag, ”crystal case” i hård plast med inlay, booklet (lite broschyr), baksida och tryck på CD-skiva. Men också lite mindre omfattande skivomslag i form av ”digifile” som är en 4- eller 6-sidig bok i papp där all information ska rymmas på en mycket begränsad yta, med eller utan booklet.

Slutligen har jag tagit fram ”skivomslag” för musik som inte publiceras på annat sätt än digitalt (Spotify) – då är det än mer viktigt att släktskapet skivorna emellan syns tydligt och väcker intresse.

Storbandsjazz? Kyrkokörer och brassorkester? Singer/songwriter med akustiska instrument? Nyskriven körmusik för att göra världen bättre (och vackrare)? Allt har en form och ett grafiskt uttryck i sig som jag lockar fram.